Säännöt

Poolourheilun säännöt jakautuvat perinteisen poolon osalta kansainvälisellä tasolla kolmeen keskeiseen ryhmään: argentiinalaiset, englantilaiset sekä amerikkalaiset säännöt. Kansainvälisiä arvokilpailuja varten Kansainvälinen Poololiitto on yhteistyössä edellä mainittujen sääntöryhmien edustajien kanssa muodostanut yhdet yhteisesti hyväksytyt säännöt, International Rules for Polo tai Reglas Internacionales de Polo, joita kaikki ovat sitoutuneet noudattamaan.

Sisähallipoolossa noudatetaan joko englantilaisia tai amerikkalaisia sisähallipoolosääntöjä. Talvipoolossa noudatetaan sisähallipoolosääntöjä soveltuvin osin ja sääntöjen kehitystyössä pyritään huomioimaan lajin kiinnostavuus myös yleisön ja median näkökulmasta.

Sääntöjen historia ulottuu 1800-luvun puoliväliin, jolloin julkaistiin ensimmäiset kirjalliset säännöt. Pelaajien tasoitukset otettiin käyttöön vuonna 1888, jotta otteluista saataisiin tasaisempia joukkueiden jäsenten osaamisen vaihdellessa. Pooloa pelattiin Olympialaisissa vuosien 1900-1936 aikana, joten yhteisten kansainvälisten sääntöjen kehittäminen oli tarpeen jo vuosisadan vaihteessa.

Suomen Poololiitto ja sen jäsenyhdistykset noudattavat edellä mainittuja Kansainvälisiä Poolosääntöjä. Kansainvälisissä seurojen välisissä otteluvierailuissa sovitaan tapauskohtaisesti mitä sääntöjä noudatetaan ja siten myös argentiinalaisten, englantilaisten ja amerikkalaisten sääntöjen tunteminen kuuluvat pelaajien poolosääntöjen perusosaamiseen. Tuomaritoiminta hoidetaan kansainvälisissä otteluissa yleisimmin englanninkielisenä, joten sääntöjen sisältö ja tuomarin käyttämät termit tulee hallita englanninkielisenä.

Kansainväliset Poolosäännöt on julkaistu sekä englannin että espanjan kielellä Kansainvälisen Poololiiton (FIP) www-sivuilla.