Tavoitteet

Suomen Poololiiton visiona on olla edistyksellinen, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla arvostettu lajiliitto, jonka toiminnassa tuetaan sekä poolourheilun monipuolista harrastamista ja kilpaurheilua että kansainväliseen menestykseen tähtäävää tavoitteellista huippu-urheilua eettisesti kestävällä pohjalla.

Liiton mission mukaisesti liiton toiminta ja palvelut vastaavat jäsenjärjestöjen, harrastajien ja kilpaurheilijoiden tarpeita. Liiton tulee pystyä tuottamaan lisäarvoa myös muille sidosryhmilleen toimimalla aktiivisesti suomalaisen liikunnan ja urheilun edistämiseksi sekä huomioimalla yhteistyökumppaneidensa tavoitteet yhteistyössä tavoiteltujen päämäärien saavuttamiseksi.

Liiton keskeiset arvot ovat yhteistyö, tuloksellisuus sekä reilu toiminta. Liitto hyödyntää toiminnassaan suomalaista liikunnan ja urheilun asiantuntemusta tehden yhteistyötä mm. urheilujärjestöjen, tutkimuslaitosten ja muiden lajiliittojen kanssa.

Strategiansa mukaisesti liitto seuraa aktiivisesti toimintaympäristönsä muutoksia ja mukauttaa toimintaa tarve- ja kysyntälähtöisesti. Liitto kehittää yhteistyössä jäsenjärjestöjensä ja muiden sidosryhmiensä kanssa poolourheilun harrastusmuotoja, jotta erilaisille harrastajasegmenteille pystyttäisiin tarjoamaan sopivia liikuntamuotoja. Liitto toimii aktiivisesti kansainvälisellä tasolla ja yhteistyössä Kansainvälisen Poololiiton kanssa pyrkien edistämään lajin parissa tehtävää kehitystyötä.

Liiton tavoitteena pitkällä aikavälillä on 10 000 harrastajaa, ja tavoite on tarkoitus saavuttaa mm. kehittämällä poolourheilun harrastusmuotoja tarve/kysyntälähtöisesti, edistämällä ympärivuotisten lajiharjoittelumahdollisuuksien rakennuttamista sekä tiivistämällä yhteistyötä muiden maila- ja pallopelilajien sekä joukkueurheilulajien lajiliittojen kanssa. Ratsastusurheilun järjestöjen ja seurojen kanssa yhteistyössä on mahdollista luoda molemmille lajiryhmille uusia kasvumahdollisuuksia liikunnan ja urheilun parissa.